איך לבנות שפה

יש לי רגישות ממשית למילים. אני חשה בנוח כאשר מילים מתמקמות במדויק בהקשרן. מפריע לי, למשל, כאשר מכנים בן אדם במילה "רע". האין זו התעלמות מצבר הנסיבות שהביאוהו למעשיו הרעים? שאלות על משמעות כלי השפה נשאלו כבר בתקופות עתיקות. סיפור מגדל בבל ניסה לתת הסבר לבליל השפות הקיים בעולם – כיצד קרה שבני האדם מפוזרים […]