הדברים כפי שהם

בעת האחרונה נראה כי הקושי והייאוש מציפים אותנו, ברמה האישית והקולקטיבית. שינוי מהותי נחת עלינו לפתע ובעל כורחנו. הוא שינה את חיינו לבלי הכר: את האופן שבו אנו חיים, פועלים ועובדים; את יחסי האנוש שלנו. מול הקושי עומד טבענו האנושי אשר לאורך חיינו ניזון עוד יותר על ידי החברה סביבנו – אנו משתדלים להרחיק את […]