אחרונים מאת זוהר ינקו

לימינאליות אהובתי
אנו חיים בתקופת מעבר וכאוס – מה שהיה כבר איננו, ומה שיהיה טרם התגבש. תקופה זו היא הזדמנות ליצירה מחודשת. לשם כך אנו זקוקים