אחרונים מאת יעל מלין

הדברים כפי שהם
בעת האחרונה נראה כי הקושי והייאוש מציפים אותנו, ברמה האישית והקולקטיבית. שינוי מהותי נחת עלינו לפתע ובעל כורחנו. הוא שינה את חיינו לבלי הכר: