בעת האחרונה נראה כי הקושי והייאוש מציפים אותנו, ברמה האישית והקולקטיבית. שינוי מהותי נחת עלינו לפתע ובעל כורחנו. הוא שינה את חיינו לבלי הכר: