יש לי רגישות ממשית למילים. אני חשה בנוח כאשר מילים מתמקמות במדויק בהקשרן. מפריע לי, למשל, כאשר מכנים בן אדם במילה "רע". האין זו