אחרונים מאת ספיר דוד

איך לבנות שפה
יש לי רגישות ממשית למילים. אני חשה בנוח כאשר מילים מתמקמות במדויק בהקשרן. מפריע לי, למשל, כאשר מכנים בן אדם במילה "רע". האין זו