אחרונים מאת נתנאל הנסל

נבואה מודרנית עליזה
נבואה היא עיסוק עתיק, שנדמה כארכאי. על האפשרות שמסתובבים בינינו, גם בימינו, נביאים מסוג דומה אך שונה – איך הייתם מגיבים לטענה שבתוך 20
מוזיאון של שטויות
יום אחד מצא את עצמו האינטרנט כלוא בתוך כונן קשיח ומאז הוא מתחבט לגבי הזהות של עצמו – בקהיר, בירת מצרים, ניצב לו מבנה.
מיתוס מוטורי
בראשית בישר הרכב הפרטי עידן של תנועה מסוג חדש. בהמשך הוא הפך לסמל תרבות. היום, מנבאים את היעלמותו. אך הסמליות – מה יהא עליה?