לפעמים דווקא המגבלות הכבדות ביותר מפיקות את האמנות המקורית ביותר. על סופרים שהגבילו עצמם מרצון, ועל כל הטוב שיצא מכך – קוף אחד אשר