אחרונים מאת מידן קורש

קוגיטו, ארגו סום
דקארט הטיל ספק קיצוני בכל וביטל את המציאות עד שלא נותר ממנה כמעט כלום. על הכרה, ספקנות ועל האפשרות שבסוף הדרך – תיתכן גם