אחרונים מאת ד"ר יושה באך

מחישוב לתודעה
האם בינה מלאכותית יכולה לחשוף את טבעה של הבינה האנושית? בשנים האחרונות למידה עמוקה מרבה לעסוק בזיהוי דפוסים, אך ייתכן כי לבינה מלאכותית משמעות