למרביתנו ברור מהי אמפתיה – היכולת להזדהות עם אדם או בעל חיים אחר, להבין כיצד הוא או היא מרגישים. חלקנו יותר אמפתיים, חלקנו פחות