אחרונים מאת הגר חג'ג' ברגר

בושה מלטפת
התרבות המערבית נוטה להשתמש ברגשות אשמה ובושה ככלי משטור וענישה, אך אולי ישנה דרך אחרת – נעימה, רכה ומלטפת יותר? – יש שהאדם נזכר