אחרונים מאת איל קליין

זמנים מתים
כשהחשש מזמנים מתים מבריח אותנו אל הסמארטפון ולנו לא נשאר רגע קט לחשיבה חיה וחופשית – נגמרו לי כל הזמנים המתים. כל פיסת זמן שחומקת