מזה שבעה עשורים חיה בשולי החברה המערבית תנועה חברתית ורוחנית שניצבת כאנומליה אל מול ערכי הפונקציונליזם, הרציונליזם, המיליטריזם, הצבירה וההישגיות – המאפיינים את המערב