בכל פעם שאני קורא מחדש, אני נוכח לדעת שלא קראתי

ז'אן קוקטו